CLARITY Learning Suite Cwpon Tanysgrifiad Blynyddol

Tocyn Porffor Llyfrnod

$170-$199 fesul person y flwyddyn

Mae hyn yn eich galluogi i ragdalu ar gyfer Tanysgrifiadau Blynyddol Aelodau a chael eu tanysgrifiadau wedi'u cyfuno ar eich anfoneb sengl. Os oes angen i chi ychwanegu Tanysgrifiadau ychwanegol yn ystod y flwyddyn, gallwch brynu rhagdaliadau ychwanegol. Sylwch mai dim ond pobl sydd eisoes wedi prynu tanysgrifiad 2 flynedd cychwynnol sydd bellach wedi dod i ben all brynu tanysgrifiadau Blynyddol.

Cysylltwch â ni os oes angen mwy na 50 o gwponau arnoch chi.

Sylwch

Yn ystod y ddesg dalu, gallwch ddewis yr opsiwn i gael y codau cwpon wedi'u hanfon at y bobl rydych chi wedi'u prynu ar eu cyfer. Bydd y codau cwpon yn cael eu e-bostio iddynt fel na fydd angen iddynt dalu am yr aelodaeth pan fyddant yn cofrestru. Peidiwch â defnyddio'r codau cwpon hyn eich hun, rhaid i'ch tîm i gyd gofrestru eu hunain.

Nifer Gostyngiad (%) Pris
1 - 5 - $199.00
6 - 10 7.04 % $185.00
11 - 20 11.56 % $176.00
21+ 14.57 % $170.00
x