CLARITY Learning Suite Annual Subscription

https://cls1.claritylearningsuite.com.au/wp-content/uploads/2020/03/cropped-Logo-favicon.png

$199/year

Enrolment for the CLARITY Learning Suite is a renewable subscription for 1 year.

Mae cofrestru'n rhoi mynediad i chi i'r Adnoddau, yr Ystafell Ddysgu a mynediad i'r Cyfeiriadur Aelodau a'r Fforymau i gydweithredu â'ch cyfoedion.

An annual renewable subscription is only available to people who have previous registered for the 2 year Individual Subscription.

Sylwch

Peidiwch â phrynu tanysgrifiad oni bai ei fod at eich defnydd eich hun. Os ydych yn dymuno talu am danysgrifiad ar ran aelod arall o'r tîm, prynwch gwpon rhagdalu iddynt ei ddefnyddio pan fyddant yn cofrestru.

Dim ond gydag aelodau eraill sydd wedi'u cofrestru ar hyn o bryd y gallwch rannu'r cynnwys CLS.

x