Cwpon Rhagdalu Tanysgrifiad Grŵp CLARITY Learning Suite

Tocyn Porffor Llyfrnod

$845-$990 y pen am 2 flynedd

Mae hyn yn eich galluogi i ragdalu am Danysgrifiadau Aelodau a chyfuno eu tanysgrifiadau ar eich anfoneb sengl. Os oes angen ichi ychwanegu Tanysgrifiadau ychwanegol yn ystod y flwyddyn, gallwch brynu rhagdaliadau ychwanegol.

Sylwch

Yn ystod y ddesg dalu, dewiswch yr opsiwn i anfon y codau cwpon at y bobl rydych chi wedi'u prynu ar eu cyfer. Byddant yn e-bostio'r codau cwpon fel na fydd angen iddynt dalu am yr aelodaeth pan fyddant yn cofrestru. Peidiwch â defnyddio'r codau cwpon hyn eich hun, rhaid i'ch tîm gofrestru eu hunain.

Nifer Pris
1 - 5 $990.00
6 - 10 $920.00
11 - 20 $875.00
21+ $845.00
x