UNDA Masters Credit Registrering

Bokmerke Purple Unda Registrering

$75.00

Vellykket gjennomføring av alle moduler og økter av CLARITY Learning Suite sammen med gjennomføringen av et PASS Grade 6000 ord Reflektivt sammendrag papir vil gi deg Advanced Standing artikulasjon til enten en Master of Education eller en Master of Business Administration (Educational Leadership and Management) program på University of Notre Dame Australia, gjennom School of Education and Law and Business.

Dette programmet vil bli overvåket av Dr. Lyn Sharratt (U of Toronto) og UNDA-ansatte.

Programmet oppfyller kravene til Advanced Standing for postgraduate kurs, i samsvar med krav for Advanced Standing artikulering til enten en Master of Education eller Master of Business Administration (Educational Leadership and Management) ved School of Education and Law and Business ved UNDA. Vellykket gjennomføring av programmet og vurderingsoppgavene gir kvalifiserte deltakere rett til å søke om ett kurs med avansert status fra Master of Education (Leadership and Management) eller Master of Business Administration (Educational Leadership and Management) ved UNDA. Følgende betingelser gjelder:

 1. Deltakerne må oppfylle opptakskravene til Master of Education eller Master of Business Administration (Educational Leadership and Management)-programmet ved UNDA.

 2. Gjennomføring av vurderingsoppgaver for avanserte stående formål er begrenset til programdeltakere som ennå ikke skal begynne på Master of Education og/eller Master of Business Administration (Educational Leadership and Management)-program vedUNDA. Det vil si at deltakere som allerede er registrert i en Master of Education eller Master of Business Administration (Educational Leadership and Management) grad eller tidligere har fullført en Master of Education eller Master of Business Administration (Educational Leadership and Management) grad er ikke kvalifisert for å fullføre vurderingen oppgaver knyttet til programmet for avanserte stående formål.

 3. Deltakere som fullfører programmet har kun lov til å søke om 25 studiepoengs kurs med avansert status fra Master of Education eller Master of Business Administration (Educational Leadership and Management) ved UNDA.

Master of Education (ledelse og ledelse)

Master of Education (Leadership and Management) er en omfattende videreutdanning som gir lærere ferdigheter og kunnskap til å være vellykkede ledere i utdanning.

Master of Business Administration (pedagogisk ledelse og ledelse)

Master of Business Administration (Educational Leadership and Management) er designet for å hjelpe deg med å fremme ferdighetene dine innen oppdragsbasert ledelse og evidensbasert beslutningstaking.

Suksesskriterier (for vellykket kursgjennomføring)

Deltakerne vil

 • fullføre alle kurskrav i tide;
 • skrive gjennomtenkte, innsiktsfulle, vitenskapelige refleksjoner om CLS-opplevelsen på slutten av hver økt i hver modul, inkludert erfaringer som leder og forsker;
 • anvende og rapportere erfaringer fra deres masterkurs til CLS-opplevelsen;
 • anvende innholdet innenfor kursstrukturen og direkte anvende det i egen læring og posisjoner som ledere og lærere;
 • ta risiko for å lære i et nytt læringsmiljø: den nettbaserte, nettbaserte opplevelsen;
 • være kulturelt lydhør overfor sensitive spørsmål om praksis og politikk i praksisfellesskapet de er i;
 • gi koblinger mellom teori fra CLS-arbeid fullført og feltpraksis;
 • reflektere over ny kunnskap og høre og reflektere over ulike perspektiver på deres tenkning og erfaringer gjennom CLS; og,
 • videreføre læringen og erfaringene deres, som læringsledere, til fremtidige masterkurs ved Notre Dame University Australia.

Læringsutbytte

Ved å oppfylle suksesskriteriene ovenfor, vil deltakerne:

 1. anvende avansert teoretisk kunnskap, ferdigheter og profesjonell praksis for å støtte og lede elevenes vekst og prestasjoner
 2. kritisk vurdere teori, forskning og profesjonell praksis for å generere tilnærminger for å forbedre studentenes vekst og prestasjoner som reflekterer moderne utvikling på feltet
 3. syntetisere kunnskap for å identifisere og utvikle løsninger på komplekse problemer som påvirker elevenes læringsvekst og prestasjoner
 4. bruke høyt utviklede kognitive, tekniske og kreative ferdigheter med initiativ, et høyt nivå av personlig autonomi, ansvar og ansvarlighet for å generere forståelse for komplekse pedagogiske problemstillinger
 5. bruke kommunikasjon og tekniske ferdigheter til å implementere, rettferdiggjøre og svare på kritiske problemer som påvirker elevenes vekst og prestasjoner og lærer og leders instruksjonsledelse.

evaluering

Det 6000-ord store reflekterende papiret må inneholde gjennomtenkt innsikt om personlige/faglige forbedringer gjort gjennom grundig selvrefleksjon av hver kandidats læringsreise, ved å bruke Retell, Relate, Reflect-formatet i vitenskapelig skriving.

Denne vurderingsoppgaven måler om studenten kan:

 1. kritisk vurdere teori, forskning og profesjonell praksis for å generere tilnærminger for å forbedre studentenes prestasjoner som reflekterer moderne utvikling på feltet; og,
 2. bruke høyt utviklede kognitive, tekniske og kreative ferdigheter med initiativ, et høyt nivå av personlig autonomi og ansvarlighet for å generere forståelse for komplekse pedagogiske problemstillinger
 3. bruke kommunikasjon og tekniske ferdigheter for å implementere, rettferdiggjøre og svare på kritiske problemer som påvirker elevenes prestasjoner og instruksjonsledelse.

Om University of Notre Dame Australia

Notre Dame er et katolsk universitet, som strekker seg fra vestkysten av Australia i den vakre og historiske byen Fremantle, til den nordvestlige byen Broome og over hele kontinentet til hjertet av Sydney.

Vi omfavner de eldgamle og aktede tradisjonene til katolske universiteter i Europa, Nord-Amerika og 2000 år med den katolske intellektuelle tradisjonen. Vi ønsker folk av alle trosretninger eller ingen i det hele tatt velkommen. Som et akademisk fellesskap ønsker vi åpen og streng forespørsel, debatt og diskusjon velkommen.

Vi har en påmelding på over 12 000 studenter og tilbyr et omfattende utvalg av bachelor- og postgraduate-programmer. Vår studenterfaring, sysselsetting og graduate-resultater er blant de aller beste i Australia.

Vi gir studentene våre teoretiske kunnskaper og faglige ferdigheter som vil gi dem mulighet til å realisere potensialet sitt, bygge sammenkobling med alle mennesker og villig tjene samfunnet gjennom aktiv deltakelse, engasjement og refleksjon.

Vi har en sterk forpliktelse til å hedre den enkelte og anerkjenner at hver elev er prydet med sine egne gaver og talenter. Vi mener at høyere utdanning skal forberede studentene på et rikt, tilfredsstillende og reflektert liv, ikke bare en karrierevei.

Vi er et moderne katolsk universitet, som opererer i en verden der den enorme endringshastigheten merkes i nesten alle aspekter av våre daglige liv. Vi tar i bruk våre tradisjoner og verdier for å engasjere oss i stipend og forskning, for å møte utviklingen og utfordringene i den moderne verden, for å tjene det felles beste og for å hjelpe alle våre studenter til å oppnå den akademiske fortreffelighet som vi fremmer og forventer.

Les mer om UNDA School of Education her.

x